Pomôžte nám udržať web živý a bližšie k vašim potrebám príspevkom na jeho prevádzku.

Cookies

Cookies sú malé množstvá údajov, ktoré naše servery posielať vášmu počítaču a umožňujú lepšie využitie našich serverov a prispôsobenie ich obsahu vašim potrebám. Zvyšujú užívateľskú prívetivosť opakovane navštevovaných internetových stránok a preto sú pre vás užitočné. Ak pri návšteve našich internetových stránok používate ten istý počítač a ten istý internetový prehliadač, cookies pomáhajú vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše nastavenia na stránkach. Prostredníctvom našich webových stránok môžu byť vo vašom počítači ukladané aj cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované. V rámci remarketingu využíva naša spoločnosť tiež systémy Google. Údaje z remarketingu používame výhradne na segmentáciu návštevníkov za účelom doručenia relevantnejšieho reklamného oznámenia. Segmenty sú vytvorené na základe niekoľkých všeobecných vzorcov správania návštevníkov. Štandardné webové prehliadače (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome atď.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie použite prosím nápovedu vášho prehliadača. Ak váš prehliadač povolí používanie cookies, budeme predpokladať, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Cookies nevyužívame na iné účely než na technické účely a nespojujeme údaje získané vďaka nim s akýmikoľvek inými údajmi. Pracujeme s cookies tak, že neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby. Dočasné cookies sú uložené vo vašom počítači iba do ukončenia činnosti prehliadača. Umožňujú uchovávať informácie pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a eliminujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Trvalé cookies pomáhajú identifikovať váš počítač, ak opäť navštívite našu webovú stránku, ale neumožňujú akokoľvek identifikovať vás osobne. Taktiež umožňujú prispôsobovať naše stránky vašim záujmom, avšak rovnako ako pri dočasných cookies, nemôžeme akokoľvek identifikovať vás osobne a príslušné údaje ukladáme úplne anonymne a nespojíme ich s akýmikoľvek ďalšími údajmi.