Helfen Sie uns, die Website am Leben zu erhalten und näher an Ihre Bedürfnisse heranzukommen, indem Sie für ihren Betrieb spenden.
  • 1966
  • Film

  • 99 min
  • Thriller

Besetzung

Lidiya Dranovskaya

Natalya Zabluda

Robert Daglish

foreign intelligence employee

Georgios Sovchis

ofitser KGB
Georgi Svetlani

Georgi Svetlani

Ofitsiant v vagone-restorane
Emiliya Treyvas

Emiliya Treyvas

Bufetnitsa v vagone-restorane
Arkadi Trusov

Arkadi Trusov

Stepan Klok
Viktor Uralsky

Viktor Uralsky

Nikolay Garshin

Elena Volskaya

Provodnitsa

Anatoli Yushko

ofitser KGB…